Kẹp tóc giả FINGER CLIPS

5.000 

FINGER CLIPS đính vào mái kẹp bằng chỉ khâu.
Khi bạn mua mái dán hair system về nhưng chưa sẵn sàng cạo đầu thì có thể dùng FINGER CLIPS đính vào mái dán để kẹp lên dầu.

Kẹp tóc giả FINGER CLIPS

5.000