Chai xịt chỉnh tóc Walker Tape JUST RITE Positioning Spray

380.000 

Chai xịt cho phép làm chậm sự kết gắn của tóc với da đầu giúp bạn có thời gian điều chỉnh tóc giả cho đúng vị trí mong muốn.

Chai xịt chỉnh tóc Walker Tape JUST RITE Positioning Spray

380.000