Chai xịt tháo tóc giả Lace Release

400.000 

Chai xịt tháo tóc giả Lace Release giúp tránh làm hỏng màng tóc giả bằng cách làm lỏng keo hoặc băng dính trên mảng tóc giả. Đây là chai xịt dung môi không chứa dầu và rất dễ rửa xạch.

Chai xịt tháo tóc giả Lace Release

400.000