Bảng màu tóc của Toppik

Thông tin bảng màu tóc của Toppik

Bảng màu của Toppik giống các màu tóc tự nhiên và hoàn toàn không thể phân biết được.

Toppik có sẵn 9 màu tóc phổ thông nhất giúp bạn có những chọn lựa phù hợp nhất.

toppik-shade-chart-600x518_grande