Mái dán giá rẻ

2.500.000 

Mái dán giá rẻ có nhiều kích thước vào cấu trúc.
Kích thước 16cmx18cm, 16cmx20cm, 18cmx20cm
Cấu trúc: dệt bình thuường, da đầu xoáy tóc, da đầu toàn bộ

Mái dán giá rẻ

2.500.000 

Danh mục: