551464_841256252615800_2931294672948644646_n

Toppik Vietnam cùng ngài Mark Kress CEO Toppik Mỹ

Ảnh chụp Toppik Vietnam cùng ngài Mark Kress người sáng lập, chủ tịch và CEO của Toppik tại hội nghị bán hàng toàn cầu 9/2014 Los Angeles.
Tiểu sử của Mark Kress:

https://www.linkedin.com/in/markkress

Price: 0 VNĐ

Error: no price configured

Có thể bạn quan tâm